Lezen als een toeschouwer: Over performatieve receptie van Middelnederlandse teksten

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  103 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)127-139
  TijdschriftQueeste
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit