Aansprakelijkheid voor aardbevingsschade: een rechtseconomische analyse

OnderzoeksoutputAcademic

85 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanuit rechtseconomisch perspectief is voor een correcte internalisering van de aardbevingskosten de maximale variant van schadecompensatie nodig. Gedupeerden hadden immers niet de mogelijkheid om schadebeperkende maatregelen te nemen. Ten eerste betekent dit dat alle relevante toekomstige aardbevingskosten moeten worden vergoed. Ten tweede ontstaat daardoor een economisch correcte prikkel voor bij de winning en exploitatie betrokken partijen om de totale maatschappelijke kosten in ogenschouw te nemen. Ten derde geeft deze vorm van compensatie aan burgers het belangrijke signaal af dat zij hun belangen gerespecteerd weten. Het schadevergoedingsbeleid is de afgelopen jaren weliswaar verbeterd, maar er is geen sprake van de economisch vereiste maximale variant van schadecompensatie.
Vertaalde titel van de bijdrage Liability for earthquake damage: a law and economics analysis
Originele taal-2Dutch
TitelJuridische aspecten van gaswinning
Subtiteleen ‘Groningse’ verkenning
Plaats van productieDeventer
UitgeverijWolters Kluwer
Hoofdstuk7
Pagina's107-117
Aantal pagina's11
ISBN van elektronische versie9789013153699
ISBN van geprinte versie9789013153682
StatusPublished - 1-sep-2019

Publicatie series

NaamMonografieën privaatrecht
UitgeverijWolters Kluwer
Volume18
ISSN van geprinte versie1573-9791

Keywords

  • schadecompensatie
  • aardbevingskosten
  • maatschappelijke kosten
  • economische prikkels
  • rechtseconomie

Citeer dit