Licht verontreinigde grond en handhaving

G.A. van der Veen, J.J. Hoekstra

OnderzoeksoutputAcademic

25 Downloads (Pure)

Samenvatting

Artikel 28 van de Wet bodembescherming bepaalt dat iemand die gaat saneren dit moet melden bij het bevoegd gezag. In de zaak die deze keer centraal staat in de rubriek Juridisch Actueel moest de bestuursrechter beoordelen of deze meldplicht ook geldt bij ontgraving van licht verontreinigde grond.1 Meer concreet diende de rechter de vraag te beantwoorden of het gemeentebestuur van Zaandam handhavend moest optreden, omdat zonder melding graafwerkzaamheden waren verricht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)34-35
Aantal pagina's2
TijdschriftBodem : tijdschrift over duurzaam bodembeheer
Volume2022
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug.-2022

Citeer dit