Liever wonen dan werken in Noord-Nederland. De aantrekkelijkheid van Noord-Nederland als woon- en werkgebied voor hoger opgeleiden

Elisa van den Berg

OnderzoeksoutputAcademic

368 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit onderzoek geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van Noord-Nederland als woon- en werkgebied voor hoger opgeleiden. Het behouden en aantrekken van hoger opgeleiden kan een positieve impuls betekenen voor de arbeidsmarkt en economie van Noord-Nederland. Door inzicht te krijgen in de factoren die de aantrekkelijkheid van een gebied beïnvloeden, kunnen bestuurders van een regio inspelen op de wensen en behoeften van de doelgroep, waarmee mensen behouden en aangetrokken kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door het afnemen van een enquête onder een groep hoger opgeleiden in Nederland. De respondenten beoordelen de aantrekkelijkheid van Noord-Nederland als woongebied met een 6,31 en de aantrekkelijkheid van Noord-Nederland als werkgebied met een 5,07 (op een schaal van 1 tot 10). Noord-Nederland wordt door hoger opgeleiden dus aantrekkelijker gevonden om in te wonen dan om in te werken. Goede werk- en inkomen mogelijkheden, betaalbare huizen en de rust en ruimte van de omgeving maakt Noord-Nederland aantrekkelijk voor hoger opgeleiden. Zij zijn bereid te verhuizen naar een woonplaats buiten hun huidige regio als er betere werk- en inkomen mogelijkheden zijn en als zij sociale netwerken (familie en vrienden) in het toekomstige gebied hebben. Het imago van Noord-Nederland is oprecht, bekwaam en stoer. Op een schaal van 1 tot 7 (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3) werd het imago van het Noorden door de hoger opgeleiden beoordeeld met een 4,52. Respondenten die nog nooit zijn verhuisd voor hun werk en respondenten die niet in Noord-Nederland wonen, zijn in verhouding negatiever over het imago van Noord-Nederland. De respondenten die verhuisd zijn voor hun werk binnen de drie noordelijke provincies en de respondenten die naar het Noorden zijn gekomen voor hun werk, zijn het meest positief over het imago van Noord-Nederland. De inwoners en niet-inwoners blijken hetzelfde gewicht toe te kennen aan de verschillende waarden die het imago van Noord-Nederland omschrijven. Het verschil is echter dat de inwoners van het Noorden positiever oordelen over het imago dan de respondenten die buiten de drie noordelijke provincies wonen. Het beeld van Noord-Nederland wordt bij de niet-inwoners vooral gevormd en beïnvloed door hun eigen ervaringen tijdens een vakantie of dagje uit. Is het imago van Noord-Nederland van invloed op de aantrekkelijkheid van het Noorden als woon- en werkgebied? Ja, uit de correlatietesten bleek het imago element negatief/positief het hoogste positieve cijfer te hebben, waarmee dit element dus het sterkste lineaire positieve verband heeft met aantrekkelijkheid. De beoordeling van de aantrekkelijkheid van Noord-Nederland stijgt dus met een positievere beoordeling van het imago van het Noorden. Vervolgens zijn regressietoetsen uitgevoerd voor de aantrekkelijkheid van Noord-Nederland als woon- en werkgebied en het imago van het Noorden. Het blijkt dat de aantrekkelijkheid van Noord-Nederland als woon- en werkgebied gedeeltelijk kan worden verklaard door het imago van het Noorden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's77
StatusPublished - 2008

Citeer dit