Life courses of immigrants and their descendants

Tom Kleinepier

Onderzoeksoutput

1825 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over de toenemende immigratie en etnische diversiteit in Europa wordt vaak gesproken over the sociaal-economische positie en de culturele integratie van etnische minderheden. Veel minder is bekend over het familie- en gezinsleven van migranten en met name dat van hun kinderen. Dit proefschrift richtte zich op het familieleven van autochtone en allochtone jongeren in Nederland. Hierbij is onderzoek gedaan naar een relatief recente migrantengroep (Polen) en naar de kinderen van de klassieke migrantengroepen in Nederland (Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen).
Uit de resultaten bleek dat veel Poolse migranten terugkeerden naar het land van herkomst binnen enkele jaren. Degene die met een partner en kinderen samenwonen lijken zich echter meer permanent in Nederland te vestigen. Deze bevinding toont aan dat het familieleven van migranten ons veel kan vertellen over toekomstig migratiegedrag, vooral in de EU context waar geen binnengrenzen bestaan die migratie belemmeren. Wat betreft het familieleven van kinderen van migranten vonden we dat dit sterk in overeenstemming is met de culturele patronen in het land van herkomst van de ouders. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de keuze om direct te trouwen in plaats van samenwonen onder Turkse en Marokkaanse jongeren, een hoog aandeel alleenstaande moeders onder Surinaamse en Antilliaanse jonge vrouwen, en jongere leeftijden waarop het eerste kind geboren wordt. Deze migrantenkinderen lijken hun schoolloopbaan en arbeidsmarktcarrière af te stemmen op hun familie- en gezinsleven, terwijl het omgekeerde het geval is voor autochtonen. Dit zorgt voor ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Valk, Helga, Supervisor
Datum van toekenning26-mei-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8812-0
Elektronische ISBN's978-90-367-8811-3
StatusPublished - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Life courses of immigrants and their descendants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit