Life cycle behavior under uncertainty: Essays on savings, mortgages and health

Onderzoeksoutput

1435 Downloads (Pure)

Samenvatting

De financiële crisis van 2007-2008 maakt duidelijk dat onzekerheid er toe doet. De sterke daling in aandelen- en huizenprijzen, in combinatie met riskante hypotheekleningen, heeft een grote invloed op de financiële positie van huishoudens. Het doel van dit proefschrift is te achterhalen in welke mate onzekerheid het financiële keuzegedrag van huishoudens beïnvloedt, zoals het spaargedrag en de aanschaf van financiële producten zoals een hypotheek.

Wij laten zien dat de onzekerheid omtrent toekomstig beleid met betrekking tot een hervorming van de hypotheekrenteaftrek ervoor zorgt dat huishoudens meer gaan sparen om mogelijke financiële tegenvallers op te vangen. Wij tonen vervolgens aan dat huishoudens die minder kennis hebben van hypotheekleningen, geneigd zijn om een minder riskante hypotheeklening af te sluiten, tenzij zij gebruik maken van een tussenpersoon.

Uit een analyse van gedetailleerde belastinggegevens blijkt dat ouderen gemiddeld gezien vermogend zijn, maar hun spaargeld nauwelijks aanspreken, zelfs niet op een zeer hoge leeftijd. Deze bevinding is in tegenspraak met de economische levenscyclustheorie en kan niet worden verklaard door onzekerheid over toekomstige inkomsten of gezondheidsuitgaven. De gezondheidstoestand speelt wel een belangrijke rol om verschillen in besparingen tussen huishoudens te verklaren.

Op basis van door mensen zelf ervaren gezondheidstoestand en objectieve gezondheidskenmerken uit medische registers laten wij zien dat gezondheid meer persistent is en sneller afneemt op oudere leeftijd dan kan worden geconcludeerd op basis van enkel gerapporteerde gezondheid. Tot slot tonen wij aan dat in het bijzonder mentale gezondheidsproblemen in combinatie met een ongezonde levensstijl (roken en overgewicht) het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen vergroot.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Alessie, Rob, Supervisor
  • Kalwij, A.S., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning21-jan.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8585-3
Elektronische ISBN's978-90-367-8584-6
StatusPublished - 2016

Citeer dit