LIFE FORMS OF 3 SENECIO SPECIES IN RELATION TO ACCUMULATION AND UTILIZATION OF NON-STRUCTURAL CARBOHYDRATES

D OTZEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)401-409
Aantal pagina's9
TijdschriftActa Botanica Neerlandica
Volume26
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1977

Citeer dit