Lifestyle components: Self-reported physical activity, nutritional status, sleep quality and incident atrial fibrillation

Joylene E. Siland, Victor Zwartkruis, Bastiaan Geelhoed, Rudolf A. de Boer, Isabelle C. van Gelder, Pim van der Harst, Michiel Rienstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer100492
Aantal pagina's3
TijdschriftIJC Heart & Vasculature
Volume27
DOI's
StatusPublished - apr.-2020

Citeer dit