Ligation of the arterial duct in pre-term babies - where should it be done, and by whom?

Carin van Doom, Tjark Ebels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)470-471
Aantal pagina's2
TijdschriftCardiology in the young
Volume17
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt.-2007

Citeer dit