LIGHT DEPENDENCE OF OXIDATIVE-METABOLISM IN FLY COMPOUND EYES STUDIED INVIVO BY MICROSPECTROFLUOROMETRY

DG STAVENGA*, J TINBERGEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)618-620
Aantal pagina's3
TijdschriftNaturwissenschaften
Volume70
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1983

Citeer dit