Licht traumatisch schedelhersenletsel bij een oudere patiënt met orale antistolling

Nicol C Voermans, Bram Jacobs, Floris A van de Laar, Aty H van Sorge-Greve, Baziel G M van Engelen, Pieter E Vos

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageLight traumatic brain concussion in an older patient with oral antifibrinolytic agents
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)130-135
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume153
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 24-jan-2009
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • Aged
  • Antifibrinolytic Agents
  • Craniocerebral Trauma
  • Female
  • Hematoma
  • Humans
  • Practice Guidelines as Topic
  • Risk Factors

Citeer dit