Light Up the Tissue and Brighten Your Patients' Odds

Max J. H. Witjes*, Christian S. Betz, Go M. van Dam

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1184-1185
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume26
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit