Beperkingen in beperkte aansprakelijkheid en organisatie structuur van de onderneming

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Moeders en dochters zien er op basis van de hier geschetste theorie, qua interne architectonische vormgeving, anders uit dan de gedivisionaliseerde vennootschap. Beslissingsrechten, controlesystemen en beloningsysteem verschillen van elkaar. De oorzaak voor deze verschillen ligt in het feit dat de beperking van de aansprakelijkheid leidt tot risico compartementalisering en externalisering van kosten. Voorzover dit tot (maatschappelijke) kosten leidt die hoger zijn dan de voordelen, ligt het in de economische rede de beperkte aansprakelijkheid (op een of andere manier) in te perken. In deze bijdrage staat centraal of in het Nederlandse vennootschapsrecht een dergelijke inperking bestaat en hoe deze ingrijpt op de vormgeving van de onderneming. Uit de bespreking vloeit voort dat vanuit de jurisprudentie sprake is van een inperking van de beperking van aansprakelijkheid in moeder-dochter relaties. Echter de conclusie moest ook getrokken worden dat deze inperking het probleem van risico compartementalisering en externalisatie van kosten alleen deels oplost. Vanuit de jurisprudentie vloeit aansprakelijkheid voort ten aanzien van een contractuele verhouding tussen crediteur en vennootschap waar een moedervennootschap en/of bestuurder controle uitoefent en deze gebruikt ten nadele van deze crediteur, terwijl de 403-verklaring leidt tot aansprakelijkheid van de moedervennootschap voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen van de dochtervennootschap. De jurisprudentie en de 403-verklaring zien niet toe op de problematiek van de onrechtmatige daad waar onvrijwillige crediteuren schade ondervinden.
Daarmee ontstaat een meer complex beeld voor wat betreft de juridische vormgeving van ondernemingen. Tezamen genomen kan worden verwacht dat beide vormen van inperking leiden tot een aanpassing van de vormgeving van ondernemingen. De extra kosten die hierdoor mogelijk opkomen zijn moeilijk te schatten. Dienaangaande is geen of nauwelijks empirisch onderzoek beschikbaar dat licht op deze kwestie kan schijnen. Wel kan worden gesteld dat de inperking van de beperkte aansprakelijkheid ertoe leidt dat externalisatie van risico’s minder zal zijn dan in de situatie dat deze arresten niet gewezen zouden zijn en de 403-verklaring er niet zou zijn.
Vertaalde titel van de bijdrageLimitation to limited liability and the organisational structure of the firm
Originele taal-2Dutch
TitelDe Toekomst van het Ondernemingsrecht
Subtitelhet ondernemingsrecht van de toekomst : opstellen voor Prof. mr. L. (Vino) Timmerman, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en 25+ jaar hoogleraarschap
RedacteurenB.F. Assink, K.F. van Haak, J.M. de Jongh, M.J. Kroeze, A.J.P. Schild
Plaats van productieDeventer
UitgeverijWolters Kluwer
Pagina's73-83
Aantal pagina's11
ISBN van geprinte versie978-90-13-13126-0
StatusPublished - 2015

Publicatie series

NaamUitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen
UitgeverijWolters Kluwer
Volume99
ISSN van geprinte versie1572-1418

Citeer dit