LIML in the static linear panel data model

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
211 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)385-395
TijdschriftEconometric Reviews
Volume36
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit