LINEARITY BETWEEN WEIGHTED SUM OF EMGS OF HUMAN TRICEPS-SURAE AND TOTAL TORQUE

AL HOF, J VANDENBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

148 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)529-539
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of biomechanics
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1977

Citeer dit