Linezolid in multidrug-resistant tuberculosis

Vertaalde titel van de bijdrage: Linezolid in multiresistente tuberculose

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

2516 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tuberculose is een potentieel dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Een deel van de tuberculosepatiƫnten is besmet met multiresistente tuberculose. In het geval van multiresistente tuberculose is de bacterie resistent tegen de twee belangrijkste anti-tuberculosegeneesmiddelen rifampicine en isoniazide; sommige MDR-TB stammen zijn daarnaast ook nog resistent tegen andere antibiotica. Om multiresistente tuberculose te behandelen raadt de Wereldgezondheidsorganisatie aan om MDT-TB te behandelen met tenminste vier geneesmiddelen waarvoor de bacterie waarschijnlijk nog gevoelig is. Hierdoor dienen artsen soms uit te wijken naar laatste keuze geneesmiddelen, zoals linezolid en claritromycine.
Van linezolid en claritromycine is onvoldoende bekend in hoeverre ze effectief zijn. Hierdoor worden ze niet aangeraden als standaardgeneesmiddelen bij de behandeling van MDR-TB. Wanneer er meer bekend zou zijn over de effectiviteit, toxiciteit en tolereerbaarheid, in andere woorden de klinische farmacologie, zou linezolid mogelijk een grotere rol kunnen krijgen bij de behandeling van MDR-TB. Het doel van dit proefschrift was dan ook om de klinische farmacologie van linezolid bij multiresistente tuberculose te onderzoeken, met speciale aandacht voor therapeutic drug monitoring.
In dit proefschrift hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd naar farmacokinetische geneesmiddelinteracties van linezolid. Hiernaast hebben we een nieuwe geneesmiddelinteractie tussen linezolid en claritromycine onderzocht en hebben we nieuwe analysemethoden ontwikkeld om linezolid in speeksel en in zogeheten dried blood spots van multiresistente tuberculosepatiƫnten te meten. Ook hebben we in multiresistente tuberculosepatiƫnten retrospectief gekeken naar de blootstelling aan linezolid in relatie tot de veiligheid en tolereerbaarheid. Tenslotte hebben we synergie tussen linezolid en claritromycine op de tuberculose bacterie onderzocht in een laboratorium.
Vertaalde titel van de bijdrageLinezolid in multiresistente tuberculose
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  • Kosterink, Jos, Supervisor
  • Uges, Donald, Supervisor
  • Alffenaar, Jan Willem, Co-supervisor
Datum van toekenning18-feb.-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7612-7
Elektronische ISBN's978-90-367-7611-0
StatusPublished - 2015

Citeer dit