Linezolid tolerability in multidrug-resistant tuberculosis: a retrospective study

Mathieu S. Bolhuis*, Simon Tiberi, Giovanni Sotgiu, Saverio De Lorenzo, Jos G. W. Kosterink, Tjip S. van der Werf', Giovanni Battista Miglioris, Jan-Willem C. Alffenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1205-1207
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume46
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt-2015

Citeer dit