Lingua Franca of Personality

B. De Raad, M Perugini, M Hrebickova, P Szarota

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)212 - 232
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal of Cross-Cultural Psychology
Volume1
DOI's
StatusPublished - 1998

Citeer dit