Het koppelen van emissiehandelssystemen: Een rechtseconomische analyse

Onderzoeksoutput

564 Downloads (Pure)

Samenvatting

Emissiehandelssystemen zijn een mechanisme om de externe kosten van vervuiling te internaliseren. De afgelopen 10 jaar is het aantal emissiehandelssystemen sterk gegroeid. Sinds de Europese Unie (EU) in 2005 het grootste emissiehandelssysteem van de wereld (ETS) heeft gelanceerd, is het aantal systemen tot 18 gestegen. In 14 landen wordt aan plannen voor de lancering van in totaal 17 emissiehandelssystemen gewerkt. Met de stijging van het aantal ETS's, is het koppelen van ETS’s vanaf de vroege jaren 2000 belangrijker geworden. Het koppelen van emissiehandelssystemen maakt handel tussen de systemen mogelijk en leidt tot een kostenreductie. In dit proefschrift wordt op basis van een rechtseconomische analyse beoordeeld of de koppeling van verschillende ETS's met elkaar de kosten- en milieueffectiviteit van de koolstofmarkt kan bevorderen.
Vertaalde titel van de bijdrageHet koppelen van emissiehandelssystemen: Een rechtseconomische analyse
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Couwenberg, Oscar, Supervisor
  • Weishaar, Stefan, Co-supervisor
Datum van toekenning6-jul-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9956-0
Elektronische ISBN's978-90-367-9955-3
StatusPublished - 2017

Citeer dit