Linking Local Consumption to Global Impacts

Klaus Hubacek*, Kuishuang Feng, Bin Chen, Shigemi Kagawa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)382-386
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Industrial Ecology
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2016

Citeer dit