Wetenschappelijke en klinische kennispraktijken verbinden: Innovatie voor de amputatierevalidatie

  Onderzoeksoutput

  1303 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De afgelopen decennia heeft het wetenschappelijk onderzoek naar revalidatieprogramma’s een grote vlucht genomen. Toch bereikt de wetenschappelijke kennis maar mondjesmaat de revalidatiepraktijk. Onderzoekers zeggen vaak dat dit komt omdat een wetenschappelijke werk- en denkhouding in de revalidatiepraktijk onvoldoende aanwezig is. Behandelaars vinden juist dat veel onderzoeksvragen niet aansluiten bij problemen waar zij in de praktijk mee worstelen. Dit proefschrift laat aan de hand van een casestudy zien hoe door een zorgvuldige mix van onderzoeksmethodologie, conceptuele analytische en veranderkundige vaardigheden deze verdeeldheid wordt voorkomen.
  De studie start met een praktijkvraag van een revalidatieteam dat volwassenen met een beenamputatie behandeld, namelijk: ‘Hoe al in het revalidatiecentrum te anticiperen op een terugval in functioneren met de prothese thuis?’ Zelfmanagement en motorische leertheorieën uit respectievelijk de chronisch zieken- en neuro-revalidatie bleken een inspiratiebron. Maar hoe deze theorieën te vertalen in praktische handvatten voor behandelaars, die actieve participatie van hun patiënten willen stimuleren?
  Een vergelijkende inhoudsanalyse van zelfmanagement- en revalidatiegeneeskundige literatuur gaf inzicht in hoe zelfmanagementeducatie een plek kon krijgen in de amputatierevalidatie. Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek bevestigde niet alleen de terugval in functioneren thuis, maar belichtte ook het waarom van de terugval, vanuit de ervaringskennis van patiënten. Met behulp van het ‘Knowledge-To-Action’-vertalingsmodel werden de verschillende soorten kennis op een analytisch onpartijdige manier geïntegreerd tot een zelfmanagementtraining bestaande uit een motorisch en psycho-educatief deel . Deze co-creatie tussen het onderzoeksteam, behandelaars en patiënten leidde tot gedeeld eigenaarschap en een handboek van de zelfmanagementtraining, die nu onderdeel is van de lokale reguliere amputatierevalidatie.
  Vertaalde titel van de bijdrageWetenschappelijke en klinische kennispraktijken verbinden: Innovatie voor de amputatierevalidatie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Postema, Klaas, Supervisor
  • Geertzen, Jan, Supervisor
  • Lettinga, Ant, Co-supervisor
  Datum van toekenning1-jun-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7848-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-7847-3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit