Linnaeus as biologist. The importance and limitations of Linnaean Systematics in biology

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)145 - 152
TijdschriftTijdschrift voor Skandinavistiek
Volume29
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2008

Citeer dit