Lipid management in the proteinuric patient: do not overlook the importance of proteinuria reduction

L Vogt*, GD Laverman, RPF Dullaart, G Navis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-8
Aantal pagina's4
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2004

Citeer dit