Lipid-soluble inert indicator and radio-active fat in fat absorption studies

[No Value] Sie Hay Gie

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

112 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Loomeyer, F.J., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning20-apr.-1966
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1966

Citeer dit