Lipoprotein particle sizes and incident type 2 diabetes: the PREVEND cohort study

Sara Sokooti*, Jose L. Flores-Guerrero, Hiddo J. L. Heerspink, Erwin Garcia, Margery A. Connelly, Stephan J. L. Bakker, Robin P. F. Dullaart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)402-405
Aantal pagina's4
TijdschriftDiabetologia
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2022

Citeer dit