LIR and APEAR, two distinct Atg8-binding features within Atg4

Franziska Kriegenburg, Fulvio Reggiori*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
177 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)81717-81718
Aantal pagina's2
TijdschriftOncotarget
Volume8
Nummer van het tijdschrift47
Vroegere onlinedatum8-mei-2017
DOI's
StatusPublished - 10-okt-2017

Citeer dit