Listening to silence: 'targeted killing' and the politics of silence in customary international law

Elisabeth Schweiger

  Onderzoeksoutput

  335 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het afgelopen decennium nam het aantal ‘targeted killings’ met bewapende drones toe. Deze aanvallen worden gerechtvaardigd door middel van een nieuwe interpretatie van het recht op zelfverdediging die – zo luidt het argument – stilzwijgend wordt aanvaard door staten over de hele wereld. Dit proefschrift richt zich op de rol van ‘stilte’ in de politiek van het internationaal recht, door de ontwikkeling van de (on)wettigheid van ‘targeted killing’ binnen het internationaal recht te onderzoeken. De dissertatie analyseert niet alleen de machtsverhoudingen die bepalen wie wel of niet kunnen spreken en waarnaar wel of niet wordt geluisterd, maar beschouwt ook de wijze waarop het luisteren plaatsvindt en welke onderwerpen zijn uitgesloten in debatten over ‘targeted killing’. Het proefschrift onderzoekt de impliciete aannames die ten grondslag liggen aan de verwachtingen van spraak, zoals de aanname van de nieuwigheid van ‘targeted killing’.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Wilde, Jaap, Supervisor
  • Guillaume, Xavier, Co-supervisor
  Datum van toekenning20-dec.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1154-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-1153-8
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit