Literal and nonliteral meaning in placename idioms

J. Hoeksema, Manfred Sailer

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)127-142
  Aantal pagina's16
  TijdschriftYearbook of Phraseology
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit