Literary Barters: A Network Science Approach to Agency in Translation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-29
TijdschriftJournal of Translation Studies
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit