Literary theory and criticism: conceptions of literature and their application

Cornelis Jacob van Rees

Onderzoeksoutput

120 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift worden een aantal stellingen die aan de tekstgerichte literatuurbeschouwing ten grondslag liggen op hun houdbaarheid onderzocht. Aanhangers van deze in de afgelopen decennia dominerende vorm van literatuurbeschouwing verlangen dat de tekst als literaire tekst bestudeerd en als zodanig 'recht' gedaan wordt. De taak van de literatuurkritiek in enge zin pleegt te worden omschreven als het doen van (gefundeerde) beschrijvende, interpretatieve en evaluatieve uitspraken over literaire werken. De voornaamste voorwaarden voor een adequate realisering van deze taak zijn voor de tekstgerichte literatuurbeschouwing vervuld, indien het onderzoek beantwoordt aan een tweetal premissen. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Mooij, J.J., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning3-jan.-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1986

Citeer dit