Lithium-associated psoriasis and omega-3 fatty acids

GW Akkerhuis, WA Nolen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1355-1355
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Psychiatry
Volume160
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul-2003

Citeer dit