Lithium: The best current treatment for the well-informed bipolar patient

Emanuel Severus*, Willem A. Nolen, Michael Bauer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)92-92
Aantal pagina's1
TijdschriftBipolar Disorders
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb.-2021

Citeer dit