Living in a changing world: How the early-life environment influences animal and human ability to cope with change

M Langenhof

Onderzoeksoutput

3311 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door grote veranderingen die in onze wereld plaatsvinden moeten dieren en mensen hun gedrag aanpassen aan onbekende situaties. Het succes hiervan hangt af van zowel de gebeurtenis als van het individu. De ontwikkeling van gedrag wordt sterk beïnvloed door de vroege omgeving. Belangrijke ontwikkelingsprocessen zijn ouderlijke effecten, imprinting en sociaal leren, maar deze zijn kwetsbaar voor onvoldoende of schadelijke invloeden vooral vanuit de habitat, ouders, voeding en sociale omgeving. Een studie met stekelbaarzen liet zien dat kleine verschillen tijdens de vroege omgeving al kunnen leiden tot aantoonbare verschillen in coping gedrag, zoals exploratie en sociaal- en neurotisch gedrag. Een vervolgstudie gaf aan dat het soort omgeving dat dieren ervaren tijdens hun ontwikkeling, huisvesting en experimenten van grote invloed op het coping gedrag is. Dit kan een probleem zijn voor onderzoek naar diergedrag. Ook menselijk gedrag werd bestudeerd, om oorzaak en gevolg van intergenerationele transmissie van coping gedrag – het lijken op je ouders in persoonlijkheid – beter te begrijpen. Vaderlijke afwijzing op elfjarige leeftijd was gerelateerd aan minder gelijkenis met beide ouders op zestienjarige leeftijd. Jongeren die toen meer op hun ouders leken, ervaarden in het algemeen meer welzijn en minder depressieve symptomen op negentienjarige leeftijd. Ouderlijke depressie had geen effect op dit verband. Hoewel sommige effecten van de vroege omgeving omkeerbaar zijn, is dit niet altijd het geval. Zowel dieren als mensen blijken niet helemaal vrij om zich op de meest adaptieve manier te ontwikkelen: de beschikbare opties worden beïnvloed dor de condities die tijdens het vroege leven ervaren werden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Komdeur, Jan, Supervisor
  • Oldehinkel, Tineke, Supervisor
Datum van toekenning13-feb.-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7634-9
Elektronische ISBN's978-90-367-7633-2
StatusPublished - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Living in a changing world: How the early-life environment influences animal and human ability to cope with change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit