Living in sin and marriage: a matching model

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)261 - 282
Aantal pagina's22
TijdschriftJournal of Population Economics
Volume15
StatusPublished - 2002

Citeer dit