Lang, gezond en gelukkig leven met een dwarslaesie

OnderzoeksoutputPopular

179 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageLiving long, healthy and happy with a spinal cord injury
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenOratie
StatusPublished - 2015

Citeer dit