Living with Rheumatoid Arthritis: do personal and social resources make a difference?

Jozef Benka

Onderzoeksoutput

2314 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij behandeling reumatoïde artritis: steun van familie en vrienden belangrijk Reumatoïde artritis (RA) is een chronische invaliderende ziekte met een onbekende oorzaak en een onvoorspelbaar beloop. De symptomen, waaronder pijn, vermoeidheid en functionele beperkingen, zorgen voor een aanzienlijke last, die van invloed is op fysieke, psychologische en sociale aspecten van de patiënt. Bij de medische behandeling van RA wordt vooruitgang geboekt, maar behandeling is ook nog sterk gericht op het verlichten van de symptomen en op het remmen van de voortgang van het ziekteproces. Het onderzoek van Jozef Benka draagt bij aan het inzicht in het belang van persoonlijke en sociale hulpbronnen (de steun van familie en vrienden) bij RA. De verbanden die op persoonlijke en sociale hulpbronnen berusten, impliceren duidelijk dat de behandeling van patiënten zich mede moet richten op diens hulpbronnen. De bevindingen zijn ten gunste van de noodzaak van zorg door partners, omdat die de competenties van en de betrokkenheid bij de patiënten versterken. Dit is zeer relevant, in het bijzonder in de context van de Slowaakse gezondheidszorg, die grotendeels nog als paternalistisch gekenmerkt kan worden met een lage betrokkenheid van de patiënt. Tot slot zou een nauwe samenwerking tussen reumatologen en gezondheidspsychologen van groot nut kunnen zijn voor het identificeren en ondersteunen van de persoonlijke en sociale hulpbronnen van patiënten die hun leven met reumatoïde artritis moeten leven.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Jitze, Supervisor
  • Groothoff, Johan, Supervisor
  • van der Klink, Jacobus, Supervisor
Datum van toekenning10-dec-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036759137
Elektronische ISBN's9789036759991
StatusPublished - 2012

Citeer dit