Lobectomy or Sublobectomy for Small Non-Small-Cell Lung Cancer: The Question Remains

Joachim Widder*, Caroline Van de Wauwer, Johannes A. Langendijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
ArtikelnummerJCO2016700872
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 10-feb-2017

Citeer dit