Local interactions in magnetic and ferroelectric materials: magnetic and vibronic couplings

Abdul Mu'izz Tri Pradipto

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Beter rekenen aan magnetische materialen Veel materialen die overgangsmetaalionen bevatten, vertonen fascinerende verschijnselen die kunnen leiden tot belangrijke technologische toepassingen. Dat geldt zeker voor de magnetische eigenschappen van de materialen die Muizz Pradipto in zijn proefschrift bespreekt. De materialen bevatten overgangsmetaal-ionen met gedeeltelijk gevulde d-schillen. De magnetische eigenschappen daarvan worden bepaald door de interactie tussen ongepaarde spins. Isotrope interacties leiden tot parallelle of anti-parallelle uitlijning van de spins. Het gaat dan om respectievelijk ferromagnetische en antiferromagnetische interacties. Als relativistische effecten aanwezig zijn, zoals spin-baan koppeling, zijn echter ook anisotrope interacties tussen de spinmomenten mogelijk. De ontdekking van ferro-elektriciteit in materialen met een spiraal-magnetische ordening voegt een belangrijk aspect toe aan de magnetische anisotropie, in het bijzonder die van de Dzyaloshinskii-Moriya interacties. Maar ondanks het belang van magnetische anisotrope interacties is het onderzoek hieraan tot nu toe zeer beperkt geweest in vergelijking met dat aan magnetische isotrope interacties. Dit komt onder meer door problemen in de afleidingsprocedures voor anisotrope interactie-parameters. In zijn proefschrift bespreekt Abdul Muizz Pradipto methoden om anisotrope interacties te berekenen, als aanvulling op de isotrope. Vervolgens past hij deze methoden toe op de multiferroïsche materialen CuO en LiCu2O2. Daarnaast onderzocht hij twee modellen die ferro-elektrische instabiliteit beschrijven; het soft-mode model en het vibratie interactie model. Hij licht de resultaten toe voor het prototype ferro-elektrische materiaal BaTiO3.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Braam, Ria, Supervisor
  • de Graaf, Coen, Supervisor
Datum van toekenning16-mei-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036762502
StatusPublished - 2013

Citeer dit