Local population decline in rural North-Netherlands

Hans Elshof

  Onderzoeksoutput

  1488 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Noord-Nederland kent in sommige regio's al enige tijd bevolkingskrimp. Dit onderzoek laat zien dat bewoners van dorpen in deze krimpgebieden de afname van de bevolking ervaren als verlies van voorzieningen en algemene kwaliteit van de leefomgeving. Het proces gaat echter langzaam en in het algemeen kunnen bewoners zich prima aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
  Uit de cijfers blijkt dat er tussen dorpen een grote diversiteit aan verhuisstromen bestaat waarvoor verklaringen niet makkelijk te vinden zijn. Wel blijkt dat door voorafgaande bevolkingskrimp en het sluiten van basisscholen de uitstroom van bepaalde bevolkingsgroepen in beperkte mate versterkt wordt. Mensen hoeven echter niet bang te zijn dat het sluiten van een basisschool het einde van het dorp betekent. Naar dorpen met scholen verhuizen namelijk net zoveel gezinnen met kinderen als naar dorpen zonder scholen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Wissen, Leonardus, Supervisor
  • Mulder, Clara H., Supervisor
  • Haartsen, Tialda, Supervisor
  Datum van toekenning29-mei-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9828-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-9827-3
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit