Localism and radical right-wing populism

Simon Otjes*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)690-691
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Political Science
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum19-feb-2020
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit