Localization of an Adrenocorticotropin-Producing Pheochromocytoma Using F-18-Dihydroxyphenylalanine Positron Emission Tomography

Helle-Brit Fiebrich, Adrienne H. Brouwers, Leo van Bergeijk, Gerrit van den Berg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)748-749
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Volume94
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2009

Citeer dit