Localization of peroxynitrite-modified proteins, iNOS and eNOS in liver of LPS (endotoxin) treated rats

TA Vos, H vanGoor, ASH Gouw, PLM Jansen, H Moshage

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)241-241
Aantal pagina's1
TijdschriftHepatology
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - okt-1996

Citeer dit