Localized plastic deformation in ternary polymer blends

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
401 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerPII S0020-7683(02)00161-0
Pagina's (van-tot)3505 - 3522
Aantal pagina's18
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume39
Nummer van het tijdschrift13-14
DOI's
StatusPublished - 2002
EvenementSymposium on Material Instabilities and the Effect of Microstructure -
Duur: 7-mei-200111-mei-2001

Citeer dit