Location and function of B-cell lineages

Frans G. M. Kroese*, Willem A. M. Ammerlaan, Gerrit Jan Deenen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)44-58
  Aantal pagina's15
  TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
  Volume651
  DOI's
  StatusPublished - 4-mei-1992

  Citeer dit