Lofzang op de status quo [Bespreking van het boek Functioneel decentraal waterbestuur]

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Bespreking van het boek Functioneel decentraal waterbestuur, H.J.M. Havekes
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)39 - 39
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  Volume16
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit