Logic and Law Corner

Trevor Bench-Capon*, Henry Prakken

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)899
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of Logic and Computation
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec-2009

  Citeer dit