Logical foundations for question answering

Remko Jan Hendrik Scha

Onderzoeksoutput

91 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift poogt een theoretische onderbouwing te geven aan enkele belangrijke aspecten van zg. "vraag-antwoordsystemen- " computerprogramma's die in natuurlijke taal gestelde vragen over een bepaald onderwerpgebied kunnen beantwoorden. Bij het ontwerp van zo'n vraag-antwoordsysteem moeten impliciete of expliciete beslissingen worden genomen over enkele fundamentele problemen: hoe representeert het programma de inhoud van de vragen die het beantwoordt en van de antwoorden die het geeft; en hoe wordt de "kennis" gerepresenteerd die het programma gebruikt om de vragen te beantwoorden. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Friedman, J.B, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1983

Citeer dit