LOGICAL STRUCTURE OF LINGUISTIC THEORY - CHOMSKY,N

F HENY*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)317-351
Aantal pagina's35
TijdschriftSynthese
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1979

Citeer dit