Logistiek organiseren. Een studie naar de relatie tussen goederenstroombesturing en logistieke organisatie.

Onderzoeksoutput

537 Downloads (Pure)

Samenvatting

Doel van deze studie was om te komen tot een referentiekader van waaruit zowel beschrijvende, analyserende, als voorschrijvende uitspraken gedaan kunnen worden met betrekking tot de organisatorische inbedding van de goederenstroombesturing. De rechtvaardiging voor deze studie is gelegen in een theoretische en een praktische onvrede over de bestaande inzichten rond goederenstroombesturing. Vanuit de bedrijfskundige wetenschap gezien is het ontbreken van duidelijke 'body of knowledge' rond de vraag naar de organisatorische vormgeving en inbedding van de goederenstroombesturing een belangrijke drijfveer voor deze studie geweest. Vanuit de praktijk bezien is het vooral het onvermogen van de uiteenlopende wetenschappelijke denkrichtingen om logistieke organisatievraagstukken in praktisch handelen te vertalen, aanleiding geweest voor een meer diepgaande studie naar de organisatorische context van goederenstroombesturing. ... Zie: Samenvatting.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Leeuw, A.C.J., Supervisor, Externe Persoon
  • Wijngaard, J., Supervisor, Externe Persoon
  • van de Water, H., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning21-jan-1999
Uitgever
Gedrukte ISBN's903671012X
StatusPublished - 1999

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Logistiek (economie)
  • logistiek management

Citeer dit