Lokale partijen in Nederland: een overzicht over kennis over lokale partijen, 2002-2019

Julien van Ostaaijen, Milou Peeters, Sander Jennissen, Gerrit Voerman, Simon Otjes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

222 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's43
StatusPublished - okt.-2019

Citeer dit